شرکت زیست فناوری پایاژن
FA EN

انتقال تکنولوژی

  یک شرکت برای اینکه بتواند جایگاه خود را در بازار حفظ نماید نیازمند به روز رسانی تکنولوژی های موجود می باشد

creditos inmediatos

”اجازه بدهید ما بخشی از پروسه تولید شما باشیم.“

یک شرکت برای اینکه بتواند جایگاه خود را در بازار حفظ نموده و در عین حال در بازارهای نوظهور حضور داشته باشد نیازمند به روز رسانی تکنولوژی های موجود و نیز کسب تکنولوژی های جدید تر می باشد.
در کشورهای پیشرفته، پیشران انتقال تکنولوژی ساختارهای دولتی نمی باشند بلکه مجموعه ای از شرکت های خصوصی که به صورت تخصصی در حوزه های مختلف انتقال فناوری به فعالیت می پردازند، این وظیفه را به عهده دارند.
این شرکت های خصوصی انتقال تکنولوژی، در یک فضای رقابتی به عنوان واسط فرآیند انتقال تکنولوژی از یک شرکت یا مؤسسه تحقیقاتی به شرکت دیگر عمل نموده و در واقع فرآیند انتقال تکنولوژی را سازماندهی و مدیریت می نمایند تا از این طریق فرآیند تسریع شده و امکان موفق این فرآیند افزایش یابد.
شرکت زیست فناوری پایاژن با برخورداری از شبکه گسترده شرکت های توسعه دهنده تکنولوژی، صاحب تکنولوژی و تولید قراردادی و همچنین دارا بودن مزیت استفاده از شبکه وسیعی از مشاورین در حوزه های مختلف انتقال تکنولوژی (حقوقی، علمی و فنی) قادر است نیازهای مشتریان خود را (در زمینه مشاوره و کسب دانش فنی) به بهترین نحو برطرف نماید.