شرکت زیست فناوری پایاژن
FA EN

اهداف ما

 

”پیدا کردن بهترین، سریع ترین و ارزان ترین راه حل برای تأمین نیازهای دانش فنی، تجهیزات و آموزش“

هدف ما کمک به توسعه و بهبود صنایع حوزه بیوتکنولوژی، دارویی و غذایی از طریق تأمین منابع مناسب دانش فنی، تجهیزات و آموزش برای شرکت های فعال در این حوزه است.
در این راستا شرکت پایاژن همکاری خود را با شبکه ای از شرکت های صاحب تکنولوژی، واسط انتقال تکنولوژی، تأمین تجهیزات و آموزش، آغاز و توسعه داده است.