شرکت زیست فناوری پایاژن
FA EN

خدمات آموزشی

به روز رسانی و توانمندسازی نیروی انسانی یکی از اصلی ترین و اساسی ترین نیازهای شرکت ها می باشد

به روز رسانی و توانمندسازی نیروی انسانی مشغول در شرکت های فعال در زمینه ی فناوری های نوین یکی از اساسی ترین نیازهای شرکت ها می باشد.

در این راستا شرکت زیست فناوری پایاژن با استفاده از افراد و موسسات همکار خود در سراسر دنیا در دو زمینه آموزش ارائه خدمات می کند:

الف) آموزش روش کار و نگهداری تجهیزاتی که توسط این شرکت تهیه شده است.
ب) آموزش های تخصصی در زمینه دانش و فرآیندهای تولید به کارکنان شاغل در این مجموعه ها

برای مشاهده لیست کامل آموزش های قابل ارائه توسط شرکت زیست فناوری پایاژن به فایل زیر مراجعه کنید.