شرکت زیست فناوری پایاژن
FA EN

خشک کن انجمادی – تصعیدی

 پروژه های این بخش توسط Lyophilization Systems India تولید می شوند.