شرکت زیست فناوری پایاژن
FA EN

مشاوره و انتقال تکنولوژی

پروژه های این بخش با همکاری همکار اروپایی ما ProExSolution صورت گرفته است.