بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی

با توجه به روند رو به رشد تولید محصولات بیوتکنولوژی در کشورمان و با توجه به ارزش افزوده بالا و امکان ارز آوری در این حوزه، بسیاری از شرکت های داروسازی در حال احداث یا ارتقاء خط تولید محصولات بیوتکنولوژی می باشند.
شرکت زیست فناوری پایاژن با توجه به توان و تخصص تیم اجرایی و مشاوران خود کوشیده است توجه خاصی به ایفای نقش پیشرو در تأمین تجهیزات این حوزه داشته باشد.
برخی از تجهیزات موجود در سبد محصولات شرکت زیست فناوری پایاژن به شرح زیر می باشد:

• ایزولاتور (Isolator)

• تجهیزات فرآوری زیستی (Bio-Processing)

شایان ذکر است محصولات این شرکت تنها محدود به موارد مذکور نبوده و امکان تامین کلیه نیازمندی های شرکت های داروسازی وجود دارد.
انتقال فناوری داروهای مدنظر شرکت های داروسازی داخلی از مراکز تحقیقاتی و یا صنعتی خارجی و همچنین مدیریت پروژه انتقال فناوری از مراکز تحقیقاتی داخلی به صنایع دارویی کشور از مهمترین زمینه های فعالیت شرکت زیست فناوری پایاژن می باشد.

با ما تماس بگیرید