اکسترودر (Extruder)

فرآیند اکستروژن دارویی، توان و پتانسیل انتقال دارو در مقیاس بزرگ را تسریع می بخشد. از این رو از فرآیند اکستروژن داغ ( Hot Melt Extrusion) به عنوان یک فناوری در حال ظهور و نوپا در صنعت داروسازی برای آماده سازی اشکال مختلف دارویی و سیستم های انتقال دارو استفاده شده که پیرو آن داروهای اکسترود شده توسط اکسترودرهای دارویی به قرص، پودر و یا گرانول برای مخلوط کردن با سایر اکسپیانت ها تبدیل میگردد.

در حالت کلی عمل اکستروژن و کروی سازی (extrusion-spheronization) تکنیک خاصی از پلت سازی است که طی آن خروجی ها ی هم سایز کروی تولید میگردد. این تکنیک خاصه برای تولید انبوه گرانول ها با کمترین میزان اکسپیانت ها (Excipients) به جهت تولید دوزهای جامد خوراکی به کار گرفته میشود. به منظور استفاده از این تکنیک تجهیزات متعددی از جمله همزن (Blender)، گرانول ساز (Granulator)، و غربال گر (Sieve sizer) استفاده میگردد. لازم به ذکر است که تکنیک اکستروژن و کروی سازی در صنایع داروسازی یک فرآیند چند مرحله ای شامل تعدادی از واحدهای عملیاتی و تجهیزات میباشد که اکسترودر و اسفرونایزر جزء موارد اصلی میباشند.

اکسترودر (Extruder)

تامین کننده


از انواع مختلف اکسترودرهای مورد استفاده در صنایع داروسازی می توان به :
Screw extruders *
Die-roller extruders *
Basket extruders *
Ram extruders *

اشاره کرد.

غالبا اکسترودرها داری سه بخش اصلی ناحیه تغذیه (Feed zone)، ناحیه تراکم و فشردگی (Compression zone) و ناحیه اندازه گیری و سنجش هستند.

اکسترودر (Extruder)

شرکت زیست فناوری پایاژن با داشتن نمایندگی از شرکتهای معتبر تولید تجهیزات داروسازی کشور هندوستان، انواع مختلفی از دستگاه های اکسترودر (Extruder) را با طیف متنوعی از کیفیت جهت تامین نیاز بخش های مختلف صنایع داروسازی فراهم کرده است.

اکسترودر (Extruder)
با ما تماس بگیرید