دستگاه تولید آب تزریقی (WFI)

امروزه تولید آب قابل تزریق (WFI) در صنعت توسط یکی از روش های زیر میسر می گردد:

• تقطیر حرارتی با چند ستون بخار (Multi column distiller)

• تقطیر به روش فشرده سازی بخار(Vapor compression distiller)

• ترکیب اسمز معکوس، الکترودیونیزاسیون و روش های Ultra filtration

تقطیر حرارتی(Multi Column distiller):

یکی از محبوب ترین روش ها برای تولید آب دارویی در دنیا به شمار می رود. از مزیت های اصلی این روش برای تولید آب دارویی قابلیت اطمینان ناشی از سادگی طراحی است که در آن قطعات متحرک در فرایند تولید آب دارویی استفاده نمی شود. با توجه به بالا بودن دما در حین انجام فرآیند، آب دارویی به دست آمده دارای خلوص بسیار بالایی از نظر میکربی می باشد. لازم به ذکر است که خوراک ورودی جهت انجام این فرآیند آب خالصی است که پس از انجام پیش تصفیه و مراحل اسمز معکوس بر روی آن به دست آمده است. هرچه خلوص آب ورودی (خوراک) بیشتر باشد هم عمر سیستم افزایش می یابد و هم باعث کاهش خدمات مربوط به تمیز کردن و یا تعمیر سیستم می گردد.

فرآیند تقطیر حرارتی بر مبنای تبخیر و پس از آن تراکم آب ورودی (خوراک) می باشد که به کمک ۲ یا ۳ ستون بخار با فشاری بین ۲ تا ۸ بار انجام میگردد. آنچه که در تولید آب دارویی به روش تقطیر حرارتی اهمیت دارد تعداد ستونهای بخاری است که با افزایش تعداد این ستون ها میزان مصرف و سرمایه گذاری برای انجام عملیات افزایش می یابد.

زیست فناوری پایاژن
دستگاه تولید آب تزریقی (WFI)

تامین کننده

هیدروپیور (HydroPure)

تقطیر به روش فشرده سازی بخار (Vapor compression distiller):

این روش با استفاده از تراکم نمودن بخار انجام می گیرد که در آن به منظور تبخیر آب در دمایی پایین تر از دمای محیط در ستون های آب ورودی (خوراک) خلا نیز تشکیل میشود. این فرآیند یکی از رایج ترین روشهای تولید آب دارویی در آمریکا به حساب می آید که به دلیل استفاده از بخش های متحرک (Moving parts) در سیستم کمتر در کشورهای اروپایی متداول است.

مزایای استفاده از این روش به شرح زیر می باشد:

1- مصرف کم بخار صنعتی

2- تنها فشار بخار صنعتی ۳ بار مورد نیاز است.

3- به آب برای خنک کردن نیاز ندارد.

4- کیفیت پایین آب ورودی عملا هیچ تاثیری بر کیفیت آب تزریقی (WFI) حاصل ندارد

#دستگاه تولید آب تزریقی

شرکت زیست فناوری پایاژن با داشتن نمایندگی از شرکت معتبر هیدروپیور (HydroPure) هندوستان، در تمام بخش های تولید آب خالص از تولید، ذخیره و توزیع آب تصفیه شده، آب تزریقی و بخار خالص آماده تامین نیاز بخش های مختلف صنایع داروسازی می باشد.

#دستگاه تولید آب تزریقی (WFI)
با ما تماس بگیرید