فریز درایر (Freeze Dryer)
فرآیند خشک کردن انجمادی در صنایع دارویی و بیوتکنولوژی کاربردهای مهمی دارد و فریز درایر دارویی یک فرآیند استاندارد است که برای تثبیت، نگهداری یا افزایش ماندگاری محصولات دارویی و سایر مواد بیولوژیکی مورد استفاده قرار می گیرد.
فرآیند خشک کن انجمادی (فریز درایر) دارویی
خشک کن های انجمادی (فریز درایر) دارویی از فرآیندی به نام لئوفیلیزاسیون استفاده می کنند تا دمای محصول را به زیر دمای انجماد کاهش دهند و سپس شرایط خلاء فشار قوی برای استخراج آب به صورت بخار اعمال می شود. بخار در یک کندانسور جمع شده و به شکل یخ از سیستم خارج می شود. سرانجام با افزایش تدریجی دما، تمام رطوبت باقی مانده محصول استخراج می شود. این فرآیند ساختار فیزیکی مواد را حفظ کرده و آن ها را برای ذخیره یا حمل و نقل حفظ می کند.
مزایای خشک کن انجمادی (فریز درایر) دارویی
با خشک کن انجمادی می توان داروهای حساس، بی ثبات، حساس به حرارت و بیولوژیک را بدون آسیب رساندن به ساختار فیزیکی شان در دمای پایین خشک کرد. محصولات خشک شده به روش انجمادی را می توان به سرعت و به راحتی بازیابی کرد، که این امر به ویژه در مورد واکسن های اضطراری و آنتی بادی ها که باید در اسرع وقت تجویز شوند، بسیار ارزشمند است.
روش های متداول خشک کردن یک ضرر عمده دارند و آن هم استفاده از دمای بالا است که باعث تغییرات شیمیایی یا فیزیکی در محصول می شود. برای داروها و محصولات زیستی، این امر باعث کاهش فعالیت بیولوژیکی می شود که می تواند آنها را بی اثر کند.
داروها و مواد بیولوژیکی مناسب برای خشک کن انجمادی (فریز درایر) شامل موارد زیر هستند:
• واکسن و آنتی بادی
• پنی سیلین
• پلاسمای خون
• پروتئین ها
• آنزیم ها
• هورمون ها
• ویروس ها و باکتری ها

زیست فناوری پایاژن

تامین کننده

فریز درایر (Freeze Dryer)

شرکت زیست فناوری پایاژن با داشتن نمایندگی از شرکتهای معتبر تولید تجهیزات داروسازی کشور هندوستان، انواع مختلفی از دستگاه های فریز درایر را با طیف متنوعی از کیفیت جهت تامین نیاز بخش های مختلف صنایع داروسازی فراهم کرده است.

فریز درایر (Freeze Dryer)
با ما تماس بگیرید