مبدل های حرارتی (Heat Exchangers)
مبدل حرارتی سیستمی است که برای انتقال حرارت بین دو یا چند سیال به کار گرفته میشود که هم در فرآیندهای خنک کردن و هم در فرآیندهای گرمایشی می توان از آن ها استفاده کرد. این در حالی است که به منظور جلوگیری از اختلاط دو سیال می توان آنها را به واسطه یک عامل جدا کننده با فاصله از هم نگه داشت و یا می توانند در تماس مستقیم با یکدیگر قرار گیرند. به طور ساده می توان گفت که مبدل حرارتی دستگاهی است که حرارت را در اثر اختلاف دمای ایجاد شده بین دو سیال، از یک سیال (گاز یا مایع) به سیال دیگر منتقل می کند. برای مثال یک مبدل حرارتی روغن، حرارت روغن داغ را به آب یا هوا منتقل می کند.
و یا مبدل حرارتی استخر، گرمای آب داغ بویلر را به آب استخر منتقل می کند (بدون تماس مستقیم دو سیال با یکدیگر)

از جمله مهمترین و پر کاربردترین مبدل های حرارتی می توان به انواع زیر اشاره کرد:

نوع پوسته و لوله

نوع هوا خنک (درای کولر)

و نوع صفحه ای

تامین کننده

هیدروپیور آبساز
مبدل حرارتی (Heat Echanger)

شرکت زیست فناوری پایاژن با داشتن نمایندگی از شرکت معتبر هیدروپیور (HydroPure) هندوستان، در تمام بخش های تولید آب خالص از تولید، ذخیره و توزیع آب تصفیه شده، آب تزریقی و بخار خالص و مبدل حرارتی آماده تامین نیاز بخش های مختلف صنایع داروسازی می باشد.

مبدل حرارتی (Heat Echanger)
با ما تماس بگیرید